μέτοχοι και διοίκηση

ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Tom Seepers
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μιχαήλ Παναγιωτάκης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Michael A. O'Neill Πρόεδρος 
Ιωάννης Βιτάλης  Αντιπρόεδρος
Tom Seepers Μέλος Δ.Σ. - Διευθύνων Σύμβουλος   
Dmitry Razorenov Μέλος Δ.Σ.
Alexander Orlov Μέλος Δ.Σ.
Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %
1 SI FOODS LIMITED 93,75%
2 ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 2,86%
4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ  1,00%
5 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  2,39%
  ΣΥΝΟΛΟ 100%