μέτοχοι και διοίκηση
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Tom Seepers
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Μιχαήλ Παναγιωτάκης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Michael A. O'Neill Πρόεδρος 
Ιωάννης Βιτάλης  Αντιπρόεδρος
Tom Seepers Μέλος Δ.Σ. - Διευθύνων Σύμβουλος   
Dmitry Razorenov Μέλος Δ.Σ.
Alexander Orlov Μέλος Δ.Σ.
Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ %
1 SI FOODS LIMITED 84,96%
2 ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. 9,75%
3 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  1,60%
4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ  1,00%
5 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  2,40%
6 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  0,29%
  ΣΥΝΟΛΟ 100%